Resultaten voor huurprijs

huurprijs
 
Handicap invaliditeit Sociale huurprijs Burger.
Ben je al erkend als persoon met een handicap? Dan ontving je van de DG Personen met een handicap een brief met deze beslissing. Bezorg een kopie van die brief aan je sociaal verhuurkantoor om te genieten van de sociale huurprijs.
Mag de huurprijs in corona-tijden nog geïndexeerd worden?
Mag de huurprijs in corona-tijden nog geïndexeerd worden? Mag de huurprijs in corona-tijden nog geïndexeerd worden? 23/04/2020 partner: Immovlan.be. Als je een woning of appartement ver-huurt is het gebruikelijk de huurprijs jaarlijks te indexeren. Maar mag dat ook gebeuren in deze corona-tijden of moet de indexatie nu tijdelijk worden opgeschort?
Notaris Rekenmodules.
Huurprijs en lasten Jureca.
De overeenkomst loopt dus verder zonder dat de huurprijs om deze reden kan worden gewijzigd. Het principe blijft wel behouden van de jaarlijkse indexatie van de huurprijs en de mogelijkheid om de huurprijs te herzien in de loop van de huurovereenkomst.
Huurprijs per m2 per jaar SKEPP.
Een huurprijs per m2 vierkante meter per jaar wordt gehanteerd bij een groot kantoor op maat. Het betreft een kale huurprijs waar de servicekosten nog bijkomen. In België ligt de huurprijs per m2 per jaar vaak tussen de 100, en 300.,
Berekening van de huurprijs Volkswoningen van Duffel.
U bevindt zich hier: Home 1 / Ik huur 2 / Berekening van de huurprijs. Berekening van de huurprijs. Om de reële huurprijs te berekenen, houdt Volkswoningen van Duffel rekening met volgende zaken: je inkomen, de kwaliteit van de woning, je gezinssamenstelling en de energiezuinigheid van de woning.
Huurprijs.
Rond de maand augustus worden de ontbrekende inkomsten opgevraagd. Indien u de opgevraagde gezins en inkomensgegevens niet aan ons bezorgt, wordt de hoogst mogelijke huurprijs automatisch aangerekend. Bij de aanvang van een nieuw huurcontract of een nieuw jaar ontvangt u een gedetailleerde huurprijsberekening.
De huurprijs van uw sociale woning stijgt volgende week De Standaard.
Wie in een energiezuinigere sociale woning woont, ziet de huurprijs stijgen. Wat uitgespaard wordt aan pakweg verwarming, wordt verrekend in de hogere huurprijs. Op het eerste gezicht een pijnloze ingreep, maar zo eenvoudig ligt het niet, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform.
Geen verhoging van de huurprijzen van sociale woningen PVDA.
De huurprijs kan makkelijk stijgen met 25 of zelfs 100 euro per maand. Onaanvaardbaar vinden wij dat. Een lopend contract aanpassen op de private huurmarkt is onmogelijk, maar in de sociale huisvesting mag blijkbaar alles. Sociale huurders zijn toch geen speelballen bij wie je zomaar de huur naar eigen goeddunken mag verhogen?
Huurprijzen steigers stellingen Algemene Steiger Verhuur.
Bij Algemene Steiger Verhuur BVBA zijn wij van mening dat enkel het beste goed genoeg is voor onze klanten. Dit is evenveel als zeggen dat uw veiligheid centraal staat, gelinkt aan een uitmuntende service. Om deze veiligheid te garanderen maken wij enkel gebruik van gekeurd materiaal dat net volledig vervangen is.
De indexering van de huurprijs.
De indexering van de huurprijs. De indexering van de huurprijs. Update: 30 november 2020. Gebruik deze rekenmodule alleen om de nieuwe huurprijs na de indexering te berekenen als deze twee voorwaarden voldaan zijn.: het huurcontract werd ten vroegste op 1/1/1984 gesloten.;
De herziening van de huurprijs Dewaele.
In eerste instantie is het mogelijk om samen met de huurders minnelijk overeen te komen om de huurprijs aan te passen, dit kan zowel een verlaging als een verhoging van de huurprijs zijn. Bij woninghuurcontracten afgesloten na 28.02.1991 is het mogelijk de huurprijs te herzien onder hierna genoemde voorwaarden.

Contacteer ons